پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (توقیف حکم در صورت تشخیص حرج)
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: 8 مرداد 1363 / 1 ذی القعده 1404
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اختیار دادستان کل برتوقیف حکم در صورت تشخیص حَرَج
  سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)
  [بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دام ظله العالی
  بعد التحیه، در مواردی که وزیر یا عالیترین مدیر و مقام مسئول در اجرای حکمی تشخیص حَرَج (1) بدهند، آیا اجازه می‌فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعی مجاز بر توقیف اجرا باشد. الأمر الیکم. دادستان کل کشور - یوسف صانعی‌]
  بسمه تعالی
  در مواردی که مدیر و مقام مسئول تشخیص حرج دادند با تشخیص و تصویب اکثریت شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور می‌تواند از اجرای حکم جلوگیری کند.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>