اجازه نامه به آقای سید کاظم نورمفیدی، در صرف وجوه شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 30 مرداد 1362 / 12 ذی القعده 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه صرف وجوه شرعیه
  مخاطب: نورمفیدی، سیدکاظم
  بسمه تعالی
  مجازید در موارد مقرره شرعیه با احتیاط صرف نمایید. (1)
  30 مرداد 62
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>