تأییدیه به بانک صادرات جماران (حق برداشت از حساب 500 بانک صادرات)
 •   تأییدیه
  زمان: 1 شهریور 1362 / 14 ذی القعده 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: حق برداشت حساب جاری پانصد (دفتر امام خمینی)
  مخاطب: بانک صادرات شعبه جماران
  [بسمه تعالی. بانک صادرات جماران. بدین وسیله اعلام می‌شود از تاریخ 1/6/62 علاوه بر حق برداشت و امضای سه نفر آقایان امضا کننده ذیل از اسناد و چکهای حساب جاری پانصد به نام آقایان سید هاشم رسولی، شیخ حسن صانعی و محمدحسن رحیمیان در غیاب دو نفر از آقایان دیگر، آقای شیخ حسن صانعی نیز به تنهایی حق برداشت و امضای چکهای حساب فوق را خواهند داشت.
  - 31/5/62 - حسن صانعی - سید هاشم رسولی محلاتی - محمد حسن رحیمیان‌]
  بسمه تعالی
  موافقت می‌شود.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>