حکم اجرای مقررات انضباطی در سپاه به آقای محسن رضایی
 •   حکم
  زمان: 13 شهریور 1362 / 26 ذی القعده 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: رعایت مقررات انضباطی در سپاه پاسداران
  مخاطب: رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ نظم و عدم هرج و مرج در سپاه پاسداران مجازند با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفین سپاهی را که مورد تأیید نماینده اینجانب است اجرا نماید. و در این رابطه با تصویب شورای سپاه به فرماندهانی که مطمئن هستند از این اجازه سوء استفاده نمی‌کنند در موارد ضروری اجازه دهد.
  13/6/62
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>