پاسخ استفتاء
زمان: 14 مرداد 1363 / 7 ذی القعده 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: فروش پول رایج کشور توسط مسافران در خارج کشور
سؤال کننده: نوربخش، محسن (رئیس کل بانک مرکزی)
[حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
از قرار اطلاع عده‌ای از مسافرین ایرانی در خارج از کشور مبادرت به فروش پول رایج کشور می‌کنند. با توجه به اینکه به همراه داشتن اسکناس بیش از مبلغ مقرر، غیر قانونی اعلام شده است، و این امر خلاف حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی است، مستدعی است نظر مبارک را در این مورد اعلام فرمایید. 14/5/63 - محسن نوربخش‌]
بسمه تعالی
تخلف از مقررات دولت خصوصاً در فرض مذکور جایز نیست.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>