بیانات
زمان: صبح 14 آبان 1363 / 11 صفر 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: خدمت به مستضعفان بدون تشریفات اداری
حضار: مسئولان کمیته امداد امام خمینی: کروبی، مهدی - عسکراولادی - شفیق - حیدری و نیری
بسم الله الرحمن الرحیم
... کمیته امداد باید به صورت مستقل عمل کند تا بتواند به دور از تشریفات اداری به مردم مستضعف خدمات بیشتری ارائه دهد.