نامه
زمان: 1363 هجری شمسی / 1405 هجری قمری
مکان: تهران، جماران
موضوع: کمکهای نقدی به ستاد پشتیبانی مجروحان جنگ - موافقت با دیدار اضطراری آقای هاشمی رفسنجانی
مخاطب: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور و ریاست شورایعالی دفاع) - هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده امام در شورایعالی دفاع)
[آقای خامنه‌ای: «ستاد کمک و پشتیبانی مجروحین و مصدومین احتیاج به کمک دارد. آیا از پولهای مردم که در رابطه با جبهه به من داده‌اند می‌توانم به آنهاکمک کنم؟» انصاری (1)]
[پاسخ امام:]
اینها مربوط به جنگ و جبهه است و می‌توانید.
[پس از سلام با عرض معذرت، آقای هاشمی زنگ می‌زنند چون آقای حاج احمد آقا نیستند موضوعی است که جنبه فوتی و ضروری دارد و فردا 30: 11 دقیقه دیر است، اگر اجازه می‌فرمایید ساعت 30: 7 دقیقه صبح فردا خدمت برسم. انصاری‌]
[پاسخ امام:]
مانع ندارد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>