حکم
زمان: 5 دی 1363 / 3 ربیع الثانی 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: عفو و تخفیف مجازات زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
توقیراً به پیوست لیست 119 نفر محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایران که طبق بخشنامه شماره 15595/1 - 29/3/62 شورایعالی قضایی مستحق عفو مطلق تشخیص و همچنین تعداد 118 نفر محکومین عادی دادگاه‌های دادگستری و دادگاه‌های انقلاب اسلامی که طی نامه‌های شماره 2378/8 - 30/9/62 و 2173/الف/8 - 30/9/62 از طریق اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو و تخفیف آنان گردیده است به حضور مبارک تقدیم می‌گردد.
- عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوانعالی کشور]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود. (1)
5 دی 63
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>