اجازه‌نامه
زمان: 25 دی 1363 / 23 ربیع الثانی 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در تصدی امور مربوط به ولی فقیه در سازمان اوقاف
مخاطب: امام جمارانی، سید مهدی
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی - دامت افاضاته - را، با حفظ نمایندگی از طرف اینجانب، اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه هست را در آن سازمان دادم.
روح الله الموسوی الخمینی‌