شیطانی مستقیماً و به وسیله عمال فاسد سرسپرده و یا جاهل بی‌اراده آنان در جریان بود و اکنون نیز به قوّت خود باقی است بلکه روزافزون است. اینان از هیچ وسیله‌ای گرچه مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند. از ترور کور اشخاص بیگناه کوچه و بازار تا انفجارهای منجر به قتل خردسالان و کهنسالان. از دزدی منازل و مغازه‌ها تا ربودن هواپیماها و زجر یا قتل اشخاص و مسافران عادی. با آنکه چندین سال است تجربه کرده‌اند که هیچ یک از اینها در اراده ملت بزرگ ایران که برای احیای احکام اسلام عزیز و خدای بزرگ بپا خاسته‌اند، تأثیری ندارد و بحمدالله تعالی هر سال بر قوّت اراده و قدرت نظامی و انسجام قشرهای مختلف افزوده می‌شود و در ضعف روحی و بدبختی و دریوزگی مخالفان بویژه صدامیان افزوده می‌شود، در رسانه‌های گروهی‌شان در سراسر جهان از هیچ افترا و تهمت و دروغ سازی ابا ندارند. آنان که با خیال خام خود به هوای قادسیه افتاده بودند و آلت دست قدرتهای شیطانی شده و خود را در سراشیبی هلاکت و فلاکت قرار دادند، امروز از خوف و هراس قدرت اسلام و قوای مسلح متکی به خدای تبارک و تعالی خواب از چشمانشان و قرار از روحشان رخت بر بسته است و برای ادامه چند روز تبهکاری و خیانت به هر دری می‌زنند و به هر حشیشی متشبث می‌شوند.
جهانخواران که با نامهای پرزرق و برق و شعارهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و آرامش جهان و طرفداری از توده‌های کارگر و کشاورز به جان جهانیان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گیتی روزافزون می‌کنند و از بیداری مظلومان و ستمدیدگان جهان در طول تاریخ خطر را از نزدیک می‌بینند، به فکر اغفال آنان افتاده‌اند. و رفت و آمدها برای برچیدن سلاحهای مخرب که جهان را تهدید می‌کند جز شعاری بیش نتواند بود. کدام عاقل است که باور کند اینان از اینگونه مسائل صرف نظر نمایند و به حال بشریت رحم کنند! بعید نیست که امریکا از این ملاقاتها و مذاکره‌ها دو مقصود داشته باشد: یکی اغفال جهانیان و جلب نظر آنان، و به خاموشی کشاندن شعله‌هایی که در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع این ابرمتجاوز افروخته شده و رو به افزایش است. و دیگر اغفال شوروی و همدستان و همداستانانش تا برتری‌