و اجتناب ناپذیر است، مگر آنکه در کارهای ظالمانه خود تجدید نظر کنند. ایران در هیچ یک از این انفجارها دخالت نداشته است؛ و مسئولین جمهوری اسلامی این مطلب را بارها تذکر داده‌اند.
اکنون تذکراتی ولو تکراری می‌دهم: فَإِنَّ الذِّکْری‌ تَنْفَعُ المُؤمنینَ. (1)
1- امروز جنگ اصلیترین مسئله کشور است. ملت عزیز باید توجه داشته باشد که در کشوری زندگی می‌کند که بیش از چهار سال است که در جنگ به سر می‌برد و شهدای بزرگ تقدیم اسلام و انقلاب نموده است و اکثر نارساییها به مناسبت تحمیل جنگ از طرف ابرقدرتها برماست. امروز اسلام در مقابل تمامی کفر است و با کوچکترین درنگ در این امر حیاتی چنان ضربه‌ای خواهیم خورد که جبرانش به این زودیها میسر نمی‌شود.
باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی و اسلام را در تمامی قلبها زنده نگه داشت. امروز قوای محترم مسلح که حافظ حدود و ثغور کشور هستند و حافظ نظم در داخل، از شهرها و روستاها گرفته تا راه‌های مواصلاتی بین آنها و از دفاع از کشور در جبهه‌ها تا دفاع از مظلومان و بالاخره قوای نظامی و انتظامی و مردمی که تشکر و قدردانی از آنان در قدرت قلم قاصر نیست، وظیفه‌های مهم و مشکلی دارد. و بحمدالله تعالی با تحولی که با عنایات خاصه حق تعالی و دعای صالحان بویژه عبدصالح - روحی فداه - که برای قاطبه ملت بویژه جوانان عزیز حاصل شده، امید واثق است که کشور اسلامی را از آسیب متجاوزان قدرتمند و منحرفان سرسپرده نگهداری و پاسداری نمایند. عزیزانی که در جبهه‌ها در دفاع از اسلام و کشور اسلامی سر از پا نمی‌شناسند و جهات معنوی و عرفانی آنان را و عمق ارزش آن را جز خدای تعالی کسی نمی‌داند و راهی برای امثال نویسنده بر آن نیست، باید هرچه بیشتر به نصرت حق تعالی اعتماد کنند؛ که قدرتهای امکانی در مقابل نصر الهی ناچیز است. عزیزان من، شما پیروز و منصورید چه در راه حق تعالی به نصرت ظاهری برسید و چه شهید و معلول و اسیر شوید. حق تعالی با شماست و دست توانای‌