اجازه‌نامه
زمان: 21 مرداد 1363 / 14 ذی القعده 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات بدون متولّی
مخاطب: اعتمادیان، محمدرضا (سرپرست اداره اوقاف)
[بسمه تعالی. محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله العالی
احتراماً، با عنایت به ماده 81 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود» دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات معروضه منوط به اجازه حضرتعالی می‌باشد. استدعا دارد در صورتی که سازمان اوقاف را برای دخالت در امور این قبیل موقوفات مجاز می‌دانند نظر مبارک را امر به اعلام فرمایند.
- 8/5/63 با تقدیم احترام: محمدرضا اعتمادیان، معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف‌]
بسمه تعالی
طبق نظر نمایندگان اینجانب مانع ندارد عمل کردن.
21/5/63
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>