پیام
زمان: 18 اسفند 1363 / 16 جمادی الثانی 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: شهادت ده نفر از علما و روحانیون بیت آقای حکیم و شهادت بیگناهان در انفجارهای لبنان
مخاطب: ملت عراق - اعضای بیت آقای حکیم و ملت لبنان
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا للَّه و إنا إلیه راجعون
فاجعه بزرگ شهادت ده نفر از علما و سادات محترم بیت معظم مرحوم آیت الله حکیم - رضوان الله علیه - به دست جنایتکار رژیم عفلقی عراق (1) موجب کمال تأسف و تأثر گردید و برگی بر جنایات صدام پلید که به هیچ اصلی از اصول انسانیت پایبند نیست، افزود. ما از این جنایتکار که با اعمال خود روی مغول را سفید نموده توقع غیر از این نحو تبهکاریها نداریم. از مرد خونخواری که هر روز دستش تا مرفق به خون بیگناهان در عراق و ایران فرو رفته است جز این انتظاری نیست. تعجب ندارد که این حزب بی‌فرهنگ، هر روز شهرهای ایران را بر روی ساکنین عرب وفارس بیگناه، از زن و مرد و کودک و پیر و جوان فرو ریزد. تعجب نیست که اینان زندانیان بیگناه را چه عراقی و چه ایرانی در شکنجه گاه‌های خود برخلاف مقررات ملل آزاد شکنجه نمایند.
اینگونه اعمال، خوی شیطان صفتان ودرندگان منحرف است. تعجب از مدعیان دروغین طرفداران حقوق بشر است که این جنایت پیشگان را در اطراف جهان برای این اعمال‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>