نامه
زمان: 26 اسفند 1363 / 24 جمادی الثانی 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: رسیدگی جدی به گزینش اساتید و دانشجویان دانشگاهها
مخاطب: شورایعالی انقلاب فرهنگی
بسمه تعالی
شورایعالی انقلاب فرهنگی
آنچه در این گزارش مذکور است موجب کمال نگرانی است. ما نباید امور دانشگاهها را یک مطلب عادی فرض کنیم، که دانشگاهها ممکن است همه چیز انقلاب را به هم بزنند. لذا لازم است در این مسائل رسیدگی جدی شود. خصوصاً راجع به گزینش اساتید و دانشجویان، مقرر دارید مسائل را با کمال دقت پیگیری نمایند که مبادا خدای نخواسته دانشگاه مرکز تاخت و تاز مخالفین نظام جمهوری اسلامی‌شود. (1)
26 اسفند 63
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>