سخنرانی
زمان: صبح 28 اسفند 1363 / 26 جمادی الثانی 1405
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: رابطه تعلیم و تهذیب
حضار: اکرمی (وزیر آموزش و پرورش)، معاونان این وزارتخانه و مسئول نهضت سوادآموزی
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدم بودن تزکیه بر دانش
این که گفتید دانش آموزان، هم به جبهه می‌روند و هم مشغول تحصیل هستند، مورد تشکر است. من به همه آنان دعا می‌کنم. همه باید در جنگ وارد باشیم، ولی مسئله مهم در آموزش و پرورش با هم است، والّا آموزشِ تنها فایده‌ای ندارد و گاهی هم مضر است. مقدار صدمه‌ای که ایران از متفکرین و متجددین فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است، و این برای آن بود که، آنها آموزش داشتند ولی تهذیب و پرورش نداشتند. اساس که تهذیب بود، درست نشده بود و هم آنان بودند که بچه‌های ما را از ابتدا تا دانشگاه طوری تربیت می‌کردند که برای ملت و کشور مضر باشند و برای دیگران نافع.
باید توجه کنید که دوره مدارس مهمتر از دانشگاه است، چرا که رشد عقلی بچه‌ها در این دوره شکل می‌گیرد. باید سعی کنیم تا کسانی که فرزندان ما را فاسد بار می‌آورند، به مدارس و دانشگاهها وارد نشوند و در این امر مسامحه نباید کرد. ممکن است الآن کاری نتوانند بکنند، ولی تا ده سال دیگر کارشان را انجام می‌دهند. ما با آنان که با اسلام دشمن‌اند مخالفیم و در مقابلشان می‌ایستیم، ولی با کسانی که با اسلام دشمنی ندارند و دنبال کار خودشان هستند کاری نداریم. مسئله ما اسلام و کشور اسلامی است. مابرای اسلام این همه جوان داده‌ایم، لذا باید نگذاریم خون آنان هدر رود. ما دانشمندی که برای بشریت مضر است را می‌خواهیم چه کنیم؟ امروز دنیا در آتش دانشِ دانشمندانِ‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>