با توجه به اینکه این مبلغ در قرارداد فیمابین شرط نشده و بانک از محل منابع خود صرفاً به منظور پاسخگویی به حسن استقبال مردم به آنان پرداخت می‌نماید، استدعا دارد نظر مبارک را از جهت شرعی اعلام فرمایید.
محسن نوربخش (1)]
بسمه تعالی
در فرض مذکور از جهت شرعی اشکال ندارد.
29/12/63
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>