حالا می‌خواهد بیرون بیاید از این ضعف، حالا می‌خواهد قدرت خودش را به عالم نشان بدهد که ما زیر بار نمی‌رویم، همین قدر، ما نمی‌خواهیم که برویم جایی را بگیریم، ما زیربار نمی‌رویم. ما دفاع از اسلام می‌کنیم. صدام پا روی اسلام گذاشته، ما از او دفاع می‌خواهیم بکنیم؟! دفاع از اسلام می‌خواهیم بکنیم! صدام یک حکم از احکام اسلام را قبول ندارد، یک حکم از احکام اسلام را قبول ندارد. ما دفاع می‌خواهیم بکنیم.
صدام دارد ظلم می‌کند به ملت خودش، به ملتی که مسلمان هستند و از ما می‌خواهند که ما هم از آنها دفاع بکنیم، ما دفاع می‌خواهیم بکنیم از آنها. ما هجمه نداریم، ما الآن هم در حال دفاع هستیم. شما می‌گویید که ما با یک کسی که خرد کرده است مسلمین را و به اسلام هیچ اعتقاد ندارد و هر روز زورش برسد اسلام را زیرپا می‌مالد و منهدم می‌کند، ما با او بنشینیم و دست دوستی بدهیم و بعد هم بگوییم که «سَلَّمَکُمُ الله» (1)! این چه منطقی است؟ منطق اسلام این است؟! شما اسلامشناسها این را منطق اسلام می‌دانید؟! خداوند اصلاحتان کند ان شاء الله. من امیدوارم که ملت ما توجه پیدا بکند که امروز شیاطین با صورتهای مختلف از خارج و داخل، با صورتهای مختلف افتاده‌اند برای تضعیف روحیه شما. و خدا با شماست، خدا قدرت دارد که همه چیز را اصلاح کند و درست کند و او با شماست. و ما پافشاری تا آخر، داریم و جوانهای ما و ارتش ما و سپاه ما و بسیج ما و همه و همه ایران - به استثنای یک عده معدودی که خداوند اصلاحشان کند - همه در این متفق‌اند که باید ما در صحنه باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین.
خداوند همه شما را ان شاء الله از فیض این روز مبارک بهره مند کند و همه ما را تابع این وجود مقدس کند.
والسلام علیکم و رحمة الله‌