حکم
زمان: 7 اردیبهشت 1364 / 6 شعبان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: عفو زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله العالی - رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
احتراماً به پیوست آمار 423 نفر از محکومین جرایم عمومی (غیر گروهکها) دادگاه‌های انقلاب اسلامی شش شهر در اجرای مفاد بخشنامه شماره 15595/1 - 29/3/62 شورایعالی قضایی و 43 نفر از محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب که از طریق اداره عفو و بخشودگی واصل و استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می‌گردد. عبدالکریم موسوی اردبیلی - رئیس دیوانعالی کشور]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود.
7/2/64
روح الله الموسوی الخمینی‌