حکم
زمان: 25 اردیبهشت 1364 / 24 شعبان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با شرایط پیشنهادی عفو زندانیان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[رئیس دیوانعالی کشور طی نامه‌ای در اردیبهشت 1364 به محضر امام خمینی، با بیان ضوابط و شرایط پیشنهادی قوه قضاییه برای عفو محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و استثنا مواردی بدین شرح:
1- اختلاس از پانصد هزار ریال و ارتشا از پنجاه هزار ریال به بالا و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و غارت بیت المال؛.
2- سرقتهای مسلحانه، راهزنی در راه‌های و شوارع، سرقتهای دارای کیفیت مشدده، موضوع مواد 222 - 223 - 225 قانون مجازات عمومی؛.
3- خیانت در امانت و کلاهبرداری که محکومیت بیش از یک سال باشند؛.
4- منافی عفت به عنف؛.
5- جرایم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب سال 1345 و جرایم تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب سال 1335 و ماده 153 قانون تعزیرات؛.
6- وارد کنندگان، سازندگان، موزعین رده بالا که در باندهای قاچاق فعالیت دارند؛.
7- احتکار؛.
8- هواپیما ربایی؛.
9- جرایم گروهکهای ضد انقلاب (محاربین و مفسدین) و افراد مؤثر ضاله و جواسیس.».
خواستار اعلام نظر امام خمینی گردیده است که مورد موافقت ایشان قرار گرفته است:]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود.
25/2/64
روح الله الموسوی الخمینی‌