حکم
زمان: 30 اردیبهشت 1364 / 29 شعبان 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با تأمین هزینه مکتب جامعة الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
[آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، عضو هیأت امنای «جامعة الزهرا»، مدرسه علمیه خواهران در قم، طی نامه‌ای به محضر امام خمینی، به تاریخ 28/2/1362، اعلام داشت:
«... احتراماً، درباره مکتب جامعة الزهرای قم به استحضار می‌رساند، پس از دستور حضرتعالی هیأت مؤسس و مدیره تشکیل گردیدند و تشریفات قانونی ثبتی به انجام رسید هیأت مدیره مشغول تهیه مقدمات افتتاح جامعة الزهرا می‌باشند. فعلاً از نظر بودجه نیاز به تأمین اعتبار دارد ...» ایشان در ادامه نامه، درخواست نموده‌اند اجازه داده شود از محل امکانات در اختیار بنیاد مستضعفان جهت تأمین نیازهای جامعة الزهرا استفاده شود. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر، بنیاد مستضعفان کلیه مخارج جامعة الزهرای قم را تأمین نماید.
30 اردیبهشت 64
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>