سخنرانی
زمان: صبح 18 تیر 1364 / 20 شوال 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: رعایت موازین اسلامی - انسانی در قوه قضائیه
حضار: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور) - موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل کشور) - قضات و رؤسای شعب - مستشاران - اعضای علی البدل - معاونان - دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
رعایت موازین اسلامی - انسانی در قوه قضائیه
بعد از تشکر از همه آقایان که زحمت کشیدند و اینجا تشریف آوردند، باید عرض کنم، از آقای موسوی اردبیلی که در این موقع حساس، بدین خدمت بزرگ مشغول‌اند، تشکر می‌کنم و همین‌طور از همه شما آقایان. کشور ما، کشور تازه متولد شده‌ای است که با اینکه ملتها با آن موافق‌اند، اکثر دولتها با ما مخالف می‌باشند. در دنیا این گونه تبلیغ می‌شود که ایران می‌خواهد منافع کلیه کشورها را از بین ببرد، در حالی که کشور اسلامی ما روی موازین اسلامی عمل می‌کند و هیچ گاه قصد تجاوز و تعدی به دیگران را ندارد. ما در مقابل عراق هم، تنها دفاع می‌کنیم. دفاع، حقی که شرعاً و عقلاً بر همه مسلمانان واجب است، خصوصاً مردم ایران که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
البته در چنین مقطعی همه کارها مشکل است. قوه قضائیه مشکلاتش بیشتر از سایر ارگانهاست، چرا که قوه قضائیه دخالت در اموری می‌کند که اختلافی است و اختلاف بین مردم هم تمام شدنی نیست. ناچار، همیشه یکی از دونفری که با یکدیگر اختلاف دارند ناراضی می‌رود. به همین جهت، کار بسیار مشکلی است و از طرفی هم، بسیار حساس و مورد توجه اسلام است. قوه قضائیه اگر از روی موازین اسلامی - انسانی رفتار کند، کشور را می‌تواند نجات دهد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>