را اجرا کنند، لکن باید توجه داشت که این صورت سازی است، ولی میزان ملتها هستند که به اسلام گرایش پیدا کرده‌اند، ان شاء الله قوه قضائیه کشورمان الگویی شود برای قوه قضائیه سایر کشورها.
و باید همه توجه داشته باشیم که در محضر خدا هستیم و اکنون نیز در محضر خدا هستیم، خداوند الآن در اینجا حضور دارد. باید توجه کنیم در محضر خدا وقتی با بندگان خدا سرو کار داریم با آن چیزی که با محضر خدا مناسب است عمل کنیم، و باید توجه کنیم که قضاوتمان در محضر خداست، خداوند همه شما را موفق کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>