همه به آن اهمیت بدهیم و بیشتر از هر وقت و بیشتر از هر سال و هر دوره باید ان شاء الله، شرکت بکنیم و امیدوارم که همه شرکت بکنند.
و شما بدانید که از مرکز ایران، اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است؛ همه جا هست.
شما نمی‌دانم شنیدید آن‌طور که من شنیدم که در امریکا هم بانک اسلامی می‌خواهند درست کنند؟ البته آن اسلامی که آنها می‌گویند با این اسلامی که ما می‌گوییم دو تاست، اما شنیدم من که می‌خواهند بانک اسلامی درست کنند. این دولت‌هایی که بعض از این دولت‌ها مثل مصر و نمی‌دانم سودان و امثال ذلک که دارند احکام اسلام را صدا از آن می‌کنند، این را خیال می‌کنید که یک مسئله‌ای است که همین طوری واقع شده است؟
یک مسئله‌ای است که موج اسلام پرتوش را انداخته، رفته است به همه جا و همه جا این صدا درآمده است. الآن در امریکا هم این مسائل هست، در جاهای دیگر هم این مسائل هست. خواهی نخواهی منفعل شده‌اند از این حرکت. این حرکت اسلامی اسباب این شده است که سایر کشورها منفعل بشوند از آن. خود مسلمین کشورها که همه همراه هستند، این که گاهی وقت‌ها می‌گویند که «ای»! ایران منزوی شده است، مقصودشان چی است؟ مقصود این است که امریکا به ما [اعتنا] ندارد؟! امریکا هر آنی که ما دست به طرفش دراز کنیم صد مقابل او به ما بیشتر جواب می‌دهد، ولی ما اعتنا به او نداریم و همین‌طور سایرین.
اگر مقصود این است که پیش ملت‌ها ما منزوی هستیم، خوب، همه می‌دانند که ملت‌ها همه توجه دارند. الآن هر جا که اجتماع اسلامی هست برادران اهل سنت ما، برادران اهل تشیع ما مجتمع هستند، راجع به اسلام و راجع به این که باید همه چیز اسلامی بشود و کشور خودشان اسلامی بشود؛ همه این مسائل هست و این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی مرحمت فرموده است به همه جا، نورافکن کرده است و شما دنبال این باشید که ان شاء الله، این مسئله به‌طور شایسته عمل بشود و عمده اجتماع شماست.
باز هم عرض می‌کنم اجتماع شما، وحدت شما [کار ساز است.] آنهایی که حتی با ماها بد هستند، خوب، ما بد، اسلام که بد نیست. اگر دیدند که رأی دادن به رئیس جمهور،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>