اجازه‌نامه
زمان: 17 شهریور 1364 / 22 ذی الحجه 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: سید محمد باقر، حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم
22 ذی حجه 1405
الحمد للَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد باقر حکیم - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف سهمین مبارکین را در مخارج خودشان به نحو اقتصاد، و نسبت به مازاد از مخارج خود مجازند ثلث آن را در مصارف مقرره شرعیه مصرف نمایند و دو ثلث دیگر را جهت صَرف در اعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند.
«واوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>