حالایی که در مقابل این امر واقع شده است، اینکه عقیده‌اش این است که به طورشایسته عمل نشده است و از این بهتر می‌شد عمل بشود، هدایت کند، کمک کند که به‌طور شایسته عمل بشود که در دوره آتیه همه رأی بدهند، نه اینکه کارشکنی کند، و خدای نخواسته در یک همچو موضع حساسی که ما واقع هستیم دولت را به شکست برساند، و این از اموری است که برخلاف اسلام است، بر خلاف مصالح کشور است و برخلاف مصالح خودتان است. اگر شما اعتقاد به اسلام دارید و عقیده دارید - چنانچه دارید - و اعتقاد دارید که باید کشور با قدرت پیش برود و در این موضع در جنگ پیروز بشود، راه برای ابرقدرت‌ها بسته بشود و کشور ما قوی بشود، باید کوشش کنید در تأیید، نه کوشش کنید در انتقاد. انتقاد سالم باید بکنید، این هم در پیشرفت مسائل مؤثر است.
انتقاد سالم و راهنمایی دولت در همه کارهایی که می‌خواهد انجام بدهد، اینها از اموری است که لازم است. اما اینکه خدای نخواسته، یک وقت برای اینکه اثبات کنید مطلب خودتان را راجع به دولت، بخواهید کارشکنی بکنید، دولت را به شکست وادار کنید، ملت را تضعیف کنید، دولت را تضعیف کنید، اسلام را به شکست برسانید، این یک مطلبی است که الزاماً باید جلوش گرفته بشود و من امیدوارم این‌جور نباشد.
اظهار نظرهای خیرخواهانه مجلس درباره دولت
مجلس امروز مثل مجلس‌های سابق نیست که در یک محل دربسته و سربسته‌ای بین خودشان صحبت بشود، و بعد هر کدامش را خواستند منتشر کنند و هر کدام را نخواستند نکنند. مجلس امروز مستقیماً منتشر می‌شود مسائلش، و حتی آن اشخاصی که در مزرعه‌ها مشغول زراعت هستند، رادیو دارند و مسائل را می‌توانند بگیرند. ملت ما هم امروز مثل سابقش نیست که بی‌تفاوت باشد در امور. ملت ما هم مواظب است و مراقب است و همه امور را مشاهده می‌کند. باید آقایان بدانند که اگر چنانچه یک وقت خدای نخواسته وسوسه‌ای پیش بیاید، یا کسی باشد که بخواهد وسوسه‌ای پیش بیاورد در خارج و داخل، تضعیف کند دولت را و نگذارد که مسائل پیش برود و همه چیزهایی که باید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>