نامه
زمان: 15 دی 1364 / 23 ربیع الثانی 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با تأمین کسری نیازهای مالی جبهه‌های جنگ توسط دولت از طریق بانک مرکزی
مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)
[آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر، طی نامه‌ای به امام خمینی نوشته است:
«... 1- استقبال خارج از حدّ تصور امت اسلامی از شرکت در کاروانهای راهیان کربلا، دولت را با بُعد نوینی از سازماندهی و مدیریت جنگ و هزینه‌های جدید روبه رو ساخته است و در حقیقت دولت تأمین هزینه‌های لازم برای مشارکت این کاروانهای عظیم و تکان دهنده مردمی را که جان برکف برای سرکوبی رژیم متجاوز، سراپا آماده گشته‌اند، بر خود یک امر مسلم و قطعی می‌داند.
2- ارگانها و نهادهای نظامی و انتظامی علاوه بر انجام وظایف قانونی و اسلامی خود تا سر حد امکان، نیروی انسانی، بودجه و منابع فیزیکی خود را در راه جنگ بسیج نموده و این امر حتی موجبات بدهیهای قابل توجهی را به سایر ارگانها فراهم آورده است ..
3- بودجه مصوب سال 1364 برای تأمین هزینه‌های اضافی مورد نیاز جنگ کافی نمی‌باشد و فشار این قبیل هزینه‌ها به بودجه عمومی دولت بسیار قابل توجه است ...».
نخست وزیر در ادامه گزارش خویش با اشاره به ارقام مورد نیاز و بر اساس نظر آقای هاشمی رفسنجانی، نماینده امام در شورایعالی دفاع، درخواست نموده است اجازه واگذاری مبلغ درخواستی به دولت از طریق بانک مرکزی را صادر فرمایند. امام خمینی در پاسخ چنین نوشته‌اند:]
بسمه تعالی
در صورتی که ضرورت اقتضا کند و موافقت اکثریت رؤسای سه قوه جلب شود، مجازید. ان شاء الله تعالی موفق باشید.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>