سخنرانی
زمان: 9 بهمن 1364 / 18 جمادی الاول 1406
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: وجوب دفاع تا دفع فتنه و ضرورت اتحاد قوای مسلح
حضار: فرماندهان ارتش و سپاه‌
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت اتحاد نیروها در دفاع از اسلام
من امیدوارم که خداوند به همه آقایان و به همه ملتهای اسلامی و خصوصاً ملت ایران که همیشه در تحت ستم بوده است، قوت روحی بیشتر عنایت کند. و به شما رزمندگان ان شاء الله، قدرت کامل عنایت کند که بتوانید دفاع از کشور خودتان و دفاع از اسلام بکنید. من حرفهایم را خلاصه می‌کنم در دو جمله: یکی اینکه باید شما بدانید آنکه فرمان داده است به همه ما، خداست. فرمانده همه خداست. اوست که دفاع را واجب کرده است برای رفع فتنه، مقاتله را واجب کرده است، امر کرده است و او است که فرمانده کلّ قواست و شما باید متکی به او باشید. و جمله دوم اینکه: شما مسئول او هستید نه مسئول کسی دیگر. ماها آنقدر که می‌فهمیم یک ظواهری است و بیشتر نیست، همه عالم این‌طور است. آن چیزی که در باطن افراد می‌گذرد در سر افراد می‌گذرد، در قلب افراد می‌گذرد، آنها را غیر از خدا کسی نمی‌داند، و او حاضر است پیش خدا، مثل اینکه ظاهر و حاضر است، فرقی ندارد و شما مسئول او هستید. شما می‌توانید که در اینجا نسبت به هر کسی تعمیه (1) کنید و اظهار نکنید مافی الضمیرتان را (2) و همه به این معنا که م

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>