چطور می‌گویید که چرا دولت نمی‌دانم چه نکرده، چه نکرده؟ شما می‌فهمید که کار دولت چی هست و تاکنون چه کرده است؟ شمامی دانید که کارهایی که دولت در این چند سال با همه این فشارها کرده، عمقش از کارهایی که در طول سلطنت فاسد پهلوی بوده است، بسیار بیشتر است. چی می‌گویید به جان این دولت؟ دست بردارید، از خدا بترسید، از غضب خدا بترسید. شما خیال می‌کنید که اگر دولت ساقط بشود، شما روی کار می‌آیید؟ شما هیچ وقت نمی‌آیید روی کار. شما خیال می‌کنید به نفع اسلام این حرف‌ها را می‌زنید؟ شیطان در لباس شما، در باطن شما این حرف‌ها را می‌زند و به ضرر اسلام دارد می‌زند. دست بردارید از این مسائل، کمک کنید به دولت، کمک کنید به این دولتی که دارد جان می‌کند برای اسلام و برای کشور شما. چرا باید هر روز نق بزنید و هر روز هر جا فرصت پیدا می‌کنید یک چیزی بگویید به ضد دولت، یا یک چیزی را هم منتشر کنید به ضد دولت؟ اینها مسائلی است که باید توجه داده شود به ملت ما. باید توجه کنند کسانی که در بین ملت هستند، علمای اعلام که در هر جا هستند باید تذکر بدهند به اینها؛ باید توجه بدهند به اینها که شما با دست خودتان می‌خواهید خودتان را دفن کنید.
بترسید از آن روزی که خدا غضب کند به ما و ما را دوباره در همان جهنمی وارد کند که در سابق بودیم. شما یادتان رفته است که سرتاسر ایران چه خبر بود از فحشا؟ شما نمی‌دانید که ما در تحت استعمار امریکا بودیم در این چند سال آخر و قبلاً انگلستان؟
شما این را نمی‌دانید و یا می‌دانید و می‌خواهید دوباره او بشود؟ یا حسد دارید و می‌خواهید که ولو خودتان کشته بشوید این جمهوری هم، به هم بخورد؟.
من نصیحت می‌کنم به شما، من در یک همچو روز مبارکی به شما یادآور می‌شوم که امام شما این‌طور نبود، امام شما مصالح اسلام را رویهم رفته ملاحظه می‌کرد، مصالح شخصی را ملاحظه نمی‌کرد؛ آن روزی که مصالح عمومی اقتضا می‌کرد تبعیت می‌کرد.
آن روزی که مصالح اسلام به این بود که خوارج را درو کند با شمشیر، می‌کرد. مشکلات را شما در نظر بگیرید؛ شیاطینی که از اطراف دنبال این هستند که یک چیزی پیدا کنند و در بوق‌ها بزرگش کنند در نظر بگیرید. چرا هر روز برای بوق‌های خارجی یک چیزی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>