حکم به بانک مرکزی و تدیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسه
 •   حکم
  زمان: 7 آذر 1364 / 15 ربیع الاول 1406
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها
  مخاطب: بانک مرکزی
  بسمه تعالی
  سزاوار است که [بر] اولین اسکناس که در ایران به طبع می‌رسد، عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را. (1)
  روح الله الموسوی الخمینی‌