حکم
زمان: 7 آذر 1364 / 15 ربیع الاول 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها
مخاطب: بانک مرکزی
بسمه تعالی
سزاوار است که [بر] اولین اسکناس که در ایران به طبع می‌رسد، عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را. (1)
روح الله الموسوی الخمینی‌