حکم
زمان: 7 آذر 1364 / 15 ربیع الاول 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها
مخاطب: بانک مرکزی
بسمه تعالی
سزاوار است که [بر] اولین اسکناس که در ایران به طبع می‌رسد، عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را. (1)
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>