اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی (تصدی امور مربوط به ولی فقیه در اوقاف)
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 25 دی 1363 / 23 ربیع الثانی 1405
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه در تصدی امور مربوط به ولی فقیه در سازمان اوقاف
  مخاطب: امام جمارانی، سید مهدی
  بسمه تعالی
  جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی - دامت افاضاته - را، با حفظ نمایندگی از طرف اینجانب، اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه هست را در آن سازمان دادم.
  روح الله الموسوی الخمینی‌