رسید
زمان: 3 آذر 1345 / 11 شعبان 1386
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول وجه
مخاطب: میریان، سید حسن
بسمه تعالی
مبلغ یک هزار و پانصد (1500) تومان بابت سهم مبارک امام - علیه السلام - از جناب عمدة الاخیار آقای آقا سید حسن میریان - ایّده الله تعالی - به وسیله جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ علی اکبر سلیمانی نجف آبادی - دامت تأییداته - واصل گردید. و مبلغ نهصد و سی و پنج (935) تومان سهم مبارک را که به اشخاص مجاز و محل استحقاق داده‌اند قبول نمودم. و مبلغ 4052 تومان سهم سادات را که به سادات فقیر عفیف پرداخته‌اند قبول نمودم. و مبلغ هزار و چهارصد و چهل و هشت (1448) تومان بقیه سهم سادات را مجازند به سادات فقیر عفیف بپردازند. ان شاء الله تعالی موفق باشند.
به تاریخ 11 شهر شعبان 86
روح الله الموسوی الخمینی‌