نامه
زمان: 11 اسفند 1345 / 20 ذی القعده 1386
مکان: نجف
موضوع: معرفی طرق ارسال وجوه شرعیه
مخاطب: مطلق، فضل الله
بسمه تعالی
20 ذی القعده 86
خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام آقای حاج شیخ فضل الله مطلق - دامت افاضاته. مرقوم شریف واصل، پس از تمامیت موازینْ اجازه فرستاده شد. در صورتی که خواستید وجهی برسانید، یا نجف به وسیله آقای خلخالی - حاج شیخ نصرالله - یا قم نزد آقای آقا شیخ علی اکبر اسلامی وکیل اینجانب ایصال نمایید. از جنابعالی در مظانّ استجابت دعوات امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی
وصول اجازه را اعلام به حقیر نمایید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>