نامه
زمان: 14 خرداد 1346 / 25 صفر 1387
مکان: نجف
موضوع: معرفی وکلای شرعی در تهران و قم
مخاطب: هزاوه
بسمه تعالی
25 شهر صفر 87
خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقة الاسلام آقای هزاوه - دام علاه
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. اینجانب به جنابعالی و امثال جنابعالی علاقه دارم، و اگر تعویق در جواب رخ داده است موجب نگرانی شما نشود. امید است خداوند ما و شما را توفیق دهد که خدمت با اخلاص به اسلام و مسلمین و احکام الهیه نماییم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. وکیل اینجانب در تهران آقای حاج سید محمد صادق لواسانی و در قم آقای آقا شیخ علی اکبر اسلامی است. البته منحصر به این دو نفر نیست لکن برای رفع احتیاج اسم برده شد. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی