نامه
زمان: 14 خرداد 1346 / 25 صفر 1387
مکان: نجف
موضوع: معرفی وکلای شرعی در تهران و قم
مخاطب: هزاوه
بسمه تعالی
25 شهر صفر 87
خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقة الاسلام آقای هزاوه - دام علاه
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. اینجانب به جنابعالی و امثال جنابعالی علاقه دارم، و اگر تعویق در جواب رخ داده است موجب نگرانی شما نشود. امید است خداوند ما و شما را توفیق دهد که خدمت با اخلاص به اسلام و مسلمین و احکام الهیه نماییم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. وکیل اینجانب در تهران آقای حاج سید محمد صادق لواسانی و در قم آقای آقا شیخ علی اکبر اسلامی است. البته منحصر به این دو نفر نیست لکن برای رفع احتیاج اسم برده شد. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>