پیام
زمان: 1346 هجری شمسی / 1387 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: نوید آتیه درخشان برای ملل مظلوم
مناسبت: برگزاری دهمین جلسه سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
مخاطب: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
بسم الله الرحمن الرحیم
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
مرقوم آقایان محترم - ایّدهم الله تعالی - از گزارش دهمین جلسه سالانه اتحادیه و رونوشت مکتوب به طلاب محترم دینیه - ایّدهم الله تعالی - واصل و موجب مزید تقدیر و امید گردید.
اینجانب در این لحظات آخر عمر و دست به گریبان بودن با مشقتها و بلیات فراوان همه جانبه، و نگرانیهای جانفرسا از اخبار ناگوار ایران و روز افزون بودن رنجها و بلیات وارده بر ملت نجیب مسلمان، و برادران دانشجوی قدیم و جدید، و وضع رقتبار عمومی و فقدان وسایل اولیه زندگی در بسیاری از نقاط، و طغیان فساد و بی‌فرهنگی در دستگاه جبار و اشاعه فحشا و بی‌عفتی - خصوصاً در مرکز کشور - و عقب افتادگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی با لافهای پوچ فریبکار، و مهار نکردن منحرفان و استعمارطلبان مراکز علم و مساجد و محافل مسلمین و مراسم حج بیت الله الحرام و سست کردن عقاید اسلامی به واسطه سپاه‌های معلوم الحال (1) و صرف بیت المال بر ضد مصالح اسلام و ملت، و تاراج درآمدها و ذخایر ملی، و از همه بالاتر سلطه بی‌چون و چرای دوَل استعمارگر راست و چپ و عمال خبیث صهیونیستی آنها بر جان و مال ملت، و ناامنی عمومی ناشی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>