نامه
زمان: 1346 هجری شمسی / 1387 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: اجازه در صرف وجوهات شرعیه
مخاطب: اسلامی، عبد الله
بسمه تعالی
آقای عبد الله اسلامی - ایّده الله تعالی
مرقوم شریف واصل، ان شاء الله تعالی موفق و سلامت باشید. امید دعای خیر از جنابعالی دارم. مبلغ 450 [تومان‌] سادات ظاهراً خبر رسیده است. مبلغ سی تومان را مجازید در آنجا صرف به محلش بکنید. از اصفهان مطلع شدم لازم نیست جنابعالی استطلاع نمایید. جواب مرقومات شریفه و قبوض هم فرستاده شده است. ان شاء الله یا رسیده یا خواهد رسید. والسلام علیکم و رحمة الله.
پاکت جوف را به آقای تهرانی تازه وارد بدهید.