نامه
زمان: 5 خرداد 1347 / 28 صفر 1388
مکان: نجف
موضوع: اجازه صرف وجوه
مخاطب: یزدی، محمد
بسمه تعالی
28 صفرالخیر 88
خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای یزدی - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به آقای علمی که در سیرجان تشریف دارند، مجازند نصف وجوه را در آنجا صرف کنند و نصف دیگر را برسانند. راجع به مطلب دیگری که مرقوم شده بود تاکنون راه حل بی‌محذوری به نظر نرسانده‌اند و آنچه گفته شده است غیر صحیح بوده. امید است خداوند تعالی اصلاح فرماید. اینجانب با علاقه زیادی که به حوزه محترمه دارم و خدمت به آنجا را لازم می‌دانم مع ذلک راهی که بتوان - بی مزاحمت به آقایان - انجام داد، نبوده است، «و الی الله التکلان». از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>