نامه
زمان: 27 خرداد 1347 / 20 ربیع الاول 1388
مکان: نجف
موضوع: احوالپرسی
مخاطب: مقدسی تنکابنی، سید ابراهیم
بسمه تعالی
20 ربیع المولود 88
خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا سید ابراهیم مقدسی - دامت تأییداته
مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از اینجانب بود واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. امید است اینجانب را از دعای خیر فراموش نفرمایید. خدمت جناب آقای والد محترم سلام می‌رساند. و امید دعای خیر از ایشان برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>