نامه
زمان: 30 خرداد 1347 / 23 ربیع الاول 1388
مکان: نجف
موضوع: اجازه در مورد وجوهات شرعیه
مخاطب: فومنی، حسین
بسمه تعالی
23 ع 1 88
خدمت جناب مستطاب عمدة الاعلام آقای آقا شیخ حسین فومنی - دامت افاضاته
مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. به جناب آقای احمد نصر الله نوشتم که وجوه خود را تسلیم جنابعالی نماید. شما مجازید ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - را برای مصرف خودتان یا موارد مقرره شرعیه بردارید و نصف از سهم سادات را به سادات فقیر عفیف برسانید و بقیه را در صورت ا:مکان: به همین وسیله که فرستادید ایصال دارید، و در صورت عدم امکان به آقای حاج سید محمد صادق لواسانی بپردازید که ایشان قبض رسید دریافت دارند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌