نامه
زمان: 30 خرداد 1347 / 23 ربیع الاول 1388
مکان: نجف
موضوع: اجازه در مورد وجوهات شرعیه
مخاطب: فومنی، حسین
بسمه تعالی
23 ع 1 88
خدمت جناب مستطاب عمدة الاعلام آقای آقا شیخ حسین فومنی - دامت افاضاته
مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. به جناب آقای احمد نصر الله نوشتم که وجوه خود را تسلیم جنابعالی نماید. شما مجازید ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - را برای مصرف خودتان یا موارد مقرره شرعیه بردارید و نصف از سهم سادات را به سادات فقیر عفیف برسانید و بقیه را در صورت امکان به همین وسیله که فرستادید ایصال دارید، و در صورت عدم امکان به آقای حاج سید محمد صادق لواسانی بپردازید که ایشان قبض رسید دریافت دارند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>