اجازه‌نامه
زمان: 12 آبان 1347 / 11 شعبان 1388
مکان: نجف
موضوع: اجازه اخذ سهم سادات
مخاطب: مؤمنی شهمیرزادی، محمد (1)
بسمه تعالی
جناب ایشان مجازند که سهم سادات را اخذ نموده، و ثلث آن را به ساداتِ فقیر. عفیف رسانده، و دو ثلث را به اینجانب یا وکیل اینجانب برسانند. ان شاء الله تعالی موفق باشند.
11 شهر شعبان المعظم 1388
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>