نامه
زمان: 1347 هجری شمسی / 1388 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: لزوم تمرین در امور مربوط به وجوه شرعیه
مخاطب: خمینی، سید احمد
«این صفحه را به احمد مرحمت فرمایید.»
ان شاء الله تعالی موفق و مؤید به تحصیل علوم شرعیه و تهذیب اخلاق باشید. اولاً پنیر دیگر نفرستید، برای هر دوی ما خوب نیست و ممنوع هستم؛ ثانیاً راجع به تلفن (1) چیزی ننویسید که: تلفن بکشید خرجش را می‌دهم. من تلفن نمی‌کشم و شما هم چیزی جز مال فقرا ندارید و خوب است از حالا ملاحظه وجوه شرعیه را تمرین کنید و زیاده روی را احتراز نمایید. خداوند تعالی از شما راضی خواهد بود. والسلام.
پدرت