اجازه‌نامه
زمان: 4 شهریور 1348 / 12 جمادی الثانی 1389
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور شرعیه
مخاطب: داراب اردبیلی، مُسْلم
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمدة الافاضل و مروّج الاحکام آقای حاج شیخ مُسْلم داراب اردبیلی - دامت تأییداته - مجازند در امور شرعیه که منوط است به اذن حاکم شرعی بعد از تشخیص حکم و موضوع و مراعاة الاحتیاط؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال مازاد را به اینجانب برای حفظ حوزه‌های مهمه علمیه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین والدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
به تاریخ 12 شهر جمادی الثانیه 1389
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>