اجازه‌نامه
زمان: 21 شهریور 1348 / 29 جمادی الثانی 1389
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مهاجرانی همدانی، جعفر
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمدة الاعلام و مروّج الاحکام آقای حاج شیخ جعفر مهاجرانی همدانی - دامت توفیقاته - مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط بعد تشخیص الحکم و الموضوع»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - به مقدار اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، مادامی که به یکی از خدمات شرعیه اشتغال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 29 شهر جمادی الثانیه 1389
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>