نامه
زمان: 20 تیر 1349 / 7 جمادی الاول 1390 (1)
مکان: نجف
موضوع: هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران
مناسبت: شهادت آقای سید محمد رضا سعیدی
مخاطب: فضلا و محصلین حوزه‌های علمیه
بسمه تعالی
خدمت عموم فضلا و محصلین حوزه‌های علمیه - ایدهم الله تعالی
حوادث اخیر ایران که قتل مرحوم سعیدی مترتب بر آنهاست، موجب کمال تأثر است. این تنها مرحوم سعیدی نیست که با این وضع اسف‌انگیز در گوشه زندان از پای درمی‌آید بلکه چه بسا افراد مظلوم و بیگناه به جرم حقگویی در سیاهچالهای زندان، مورد ضرب و شَتْم و شکنجه‌های وحشیانه و رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرند. این خوان یغما که مدتهاست مورد هجوم چپی و راستی قرار گرفته و گاهی با صراحت تقسیم گردیده، اکنون با عناوین دیگر با کمال عوام فریبی نقشه کشی شده و مورد تقسیم قرار گرفته است. از طرفی کارشناسان چپی که مقصود آنها اسارت شرق و ملل اسلامی است، به اسم تأسیس کارخانه ذوب آهن (2) (که نفع آن برای استعمار و کسب وجهه دستگاه جبار بیشتر از نفعی است که به ملت می‌رسد) و از طرف دیگر کارشناسان و سرمایه داران بزرگ امریکا به اسم عظیمترین سرمایه گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به ایران هجوم نموده‌اند (3). سرمایه دارانی که بنا به نوشته بعضی از روزنامه‌ها هر لحظه از

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>