اجازه‌نامه
زمان: 20 شهریور 1349 / 9 رجب 1390
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: آیت اللهی، جلال
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب شیخ العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ جلال آیت اللهی - دامت برکاته - وکیل اینجانب هستند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که منوط است به اذن فقیه «فله التصدی لذلک مع مراعاة الاحتیاط»؛ و در اخذ وجوه شرعیه و ایصال آن به موارد مقرره، و در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف نصف آن را به هر نحو صلاح می‌دانند در مقررات شرعیه، و ایصال نصف دیگر را به حقیر برای صرف در حوزه‌های مهمه؛ و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به قدر صلاح، و اخذ و صرف و ایصال - به نحوی که ذکر شد.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بالاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیه و علی عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته.
تاریخ نهم شهر رجب المرجب 1390
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی