نامه
زمان: 8 مهر 1349 / 28 رجب 1390
مکان: نجف
موضوع: تحقیق درباره مدعی وکالت از جانب امام خمینی
مخاطب: جلالی خمینی، حیدر علی
بسمه تعالی
28 رجب 90
خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای جلالی - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل شد. توفیق و تأیید جنابعالی را خواستار است. از قرارِ بعض مرقومات، شخصی به نام آقا سید حسین نوری زاده در «عین ورزان» و اطراف مازندران به اسم وکالت از اینجانب از مردم وجوه می‌گیرد. اسم ایشان در دفتر اینجانب نیست؛ شما از ایشان مطالبه اجازه نمایید، و نیز وجوهی که گرفته است نرسانده است؛ شما تحقیق نمایید و اینجانب را مطلع نمایید.
راجع به مساعدت به اشخاصی که مرقوم شده بود که مشغول خواندن مَعالم و مُغْنی هستند مجازید. راجع به اینکه شخصی را برای مسجد «عین ورزان» به حَسَب پیشنهاد آنها بفرستید، مجازید شخص صالحی را که بتواند تبلیغ کند بفرستید. ان شاء الله تعالی موفق باشید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>