مؤمنین از وجوه شرعیه از قبیل زکوات و شرعیات به آنها بدهند. در صورت لزوم مجازند از ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - به آنها کمک کنند؛ البته تحت نظارت اشخاص متعهد و اگر جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حلبی - دامت برکاته - می‌توانند، تحت نظارت ایشان وجوه داده شود. (1) از خداوند تعالی موفقیت آنها را خواستار است.
5 شهر شعبان المعظم 1390
روح الله الموسوی الخمینی