نامه
زمان: 22 بهمن 1349 / 14 ذی الحجه 1390
مکان: نجف
موضوع: لزوم هوشیاری در برابر مقاصد تفرقه انگیزان؛ و چند تذکر در مورد وکلای شرعی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
14 ذی الحجه 1390
احمد عزیز،
ان شاء الله با سلامت و سعادت قرین باشید. مدتی است از مرقومات شمااحساس می‌کنم که شما به طور ناآگاه تحریک شده اید که به اصطلاح خودتان وکیل تهران را محدود یا معذور دارید حتی مرقومات شما از اینجانب هم تجاوز کرده و به کس دیگر هم نوشته اید و تحریک آمیز بوده است. شما آنچه من توجه دارم و تجربه کرده‌ام، تجربه ندارید و اشخاص را آن نحو که می‌شناسم نمی‌شناسید و اغراض مختلفه را نمی‌توانید به این زودی تشخیص دهید. من بیش از چهل سال است که با این اشخاص معاشر بوده‌ام. آنچه انتخاب کرده‌ام چه در نجف و چه در تهران پس از معاشرت طولانی بوده است و حتماً بدانید که هم راجع به یک نفر شخصِ علاقه مند مؤثر که در نجف است (1) دستهایی در کار است که به هر نحو شده است او را برنجانند و هم راجع به شخصی که در تهران است و من در بین دوستانم از او علاقه مندتر و صحیح تر سراغ ندارم. (2). شما مکرر مرقوم می‌دارید که باید وکلای بیشتری باشد، با آنکه وکیل منحصر نیست و اشخاص متعددی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>