نامه
زمان: 9 اسفند 1349 / 2 محرّم 1391
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول نامه
مخاطب: طباطبایی، سید مهدی
بسمه تعالی
2 محرّم الحرام
خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقة الاسلام آقای طباطبایی - دامت افاضاته
مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود واصل؛ سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. از جنابعالی امید دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی