نامه
زمان: 9 اسفند 1349 / 2 محرّم 1391
مکان: نجف
مناسبت: پیام تشکر
مخاطب: مرتضوی
بسمه تعالی
2 محرّم 91
خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام آقای مرتضوی - دام عمره
مرقوم شریف واصل، راجع به مطلبی که مرقوم شده بود عمل شد. ان شاء الله تعالی موفق باشید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی